Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Den här åkern i Buskåker utreds som ett alternativ att bygga en ny skola på.
Foto: Karin Diffner/Arkiv

Beslut nära om Tunets skola

BORLÄNGE. Ska kommunen gå vidare med planen om att bygga ny skola vid Tunet eller inte? Den frågan ska besvaras under hösten. – Samtidigt måste vi också titta på alternativ lokalisering, säger Erik Nises (S), kommunstyrelsens ordförande.

I många år har tankar funnits på att ersätta den slitna Tunets skola med en ny på samma plats. För ett par år sedan kom det fram att närheten till flygplatsen inte gör det möjligt. Det beror bland annat på sådant som säkerhet, buller och flygplatsens funktion.
– Byggreglerna är krångliga. Det är frustrerande, säger Erik Nises (S)
Ett förslag har varit att bygga ut Kyrkskolan för att även rymma Tunets elever. Efter stort engagemang från Rommebor som ville behålla Tunet tog kommunen ett omtag för att undersöka saken ännu en gång. Nu har det redovisats för kommunstyrelsen.
– Den nya dialogen med myndigheter som Trafikverket visar att de står fast vid sin bedömning om att det inte går, säger ordföranden Erik Nises (S).

Frågan är alltså nu om kommunen ska fortsätta att gå på Tunetalternativet – trots att myndigheterna säger att det är omöjligt – eller släppa det. Tidsaspekter, arbetsinsats och kostnad ska analyseras.
– Det är bra att vi undersöker så noggrant det går. Under hösten ska vi komma fram till ett beslut, säger Nises.
Släpper politikerna Tunetalternativet så innebär det att en skola behöver byggas någon annanstans.
– Det är något som vi parallellt också tittar på.

De två andra platserna som just nu utreds är Kyrkskolan och en bit åker i Buskåker, mitt emot Rolf Ericssons bil. Det är en plats som mycket väl skulle kunna husera en stor skola, men det är inte säkert att man får bygglov för en skola på åkermark, något Erik Nises tycker är synd.
– För min del så tycker jag att förbudet att bygga på jordbruksmark är hämmande för Borlänge, säger han.
I väntan på ett riktigt besked betonar Nises att kommunen ska se till att hålla Tunets skola i ”acceptabelt skick”.
– Den är uttjänt på många sätt, men vi ska lägga pengar i rimlig mängd för att det ska vara okej att gå där.

[YouPlaySinglePlayer video="2847,1874,389607" floating="3" ap mute nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!