“Faran är ju givetvis att det tar längre tid att få diagnos, och inte minst längre tid att få operation eller behandling”, anför ProLiv Dalarnas ordförande Jan Holgersson. Detta till följd av konsekvenser kopplade till coronapandemin och vårdens kapacitet.
Foto: Veronica Rigtorp

Befarar lång väntan för prostatapatienter

DALARNA ProLiv Dalarnas uppsåt är tillägnat prostatacancerpatienter och deras anhöriga. Nu befarar man att pandemikonsekvenser förlänger redan långa väntetider på operation eller behandling.

Jan Holgersson, ordförande i ProLiv Dalarna, är orolig.
– Den akuta vården funkar, men för dem som går runt med besvär är det värre, konstaterar han.

ProLiv Dalarna finns för de direkt och indirekt utsatta för det helvete prostatacancer kan innebära. Man har nu varit aktiva i 15 år, vilket är ett kvitto på idogt arbete likväl som en vilja att bistå dem som utstår svårigheter kopplade till allvarlig sjukdom.
En av Jan Holgerssons ambitioner är att entusiasmera – inte minst vad gäller modet och förmågan att kliva över “skammen” i att söka vård.
– Tyvärr finns det hos vissa män en sådan känsla, och jag brukar säga att den här sjukdomen “sitter på fel sida om livremmen”.
– Helt enkelt en olust inför att få ändalykten undersökt, och därtill är det lätt att man bagatelliserar symptom. På så vis är det en lömsk sjukdom. “Jag behöver bara gå upp och kissa ett par gånger extra om natten”, åskådliggör han den problematik som omger prostatans hälsa.

I dagsläget hyser ordförande Jan Holgersson och hans föreningskompanjoner farhågor att coronapandemins oundvikliga effekter på sjukvården resulterar i än längre väntetid för prostatapatienter som står i kö för behandling alternativt operation.
– Prostatacancerförbundet har en enkät ute bland sina patientföreningar som inom cirka ett par månader kan ge närmare indikation på hur läget ser ut, berättar han.

Han fortsätter:
– Som patientförening har vi utvecklats från att i stort syssla med social samvaro till att bli mer välinformerade och kunniga.
– I dag har vi mer tyngd och skulle i senvintras haft ett möte med vården om just organiserad prostatacancertestning, men då bröt coronakrisen ut mer eller mindre samma vecka så det blev inget, konstaterar han lakoniskt.

Holgersson betonar att föreningen alltid haft en god dialog och relation till Region Dalarna, och han riktar positiva omdömen i vårdkämparnas riktning.
Situationen som dock lyfts av Jan och ProLiv är hur långt en redan hårt ansatt vårdkapacitet räcker när det gäller att beta av bokade ingrepp.
Och ta sig an nya patienter.
– Den akuta vården fungerar och har ju så gjort rätt bra även under pandemin, men för dem som går runt med okända eller långdragna besvär är det värre, redogör han.
– Faran är ju givetvis att det tar längre tid att få diagnos, och inte minst längre tid att få behandling eller operation.

Konsekvenserna av detta är potentiellt mycket negativa, och i nationellt perspektiv har på senare tid också betonats att individer med misstänkta krämpor inte ska undvika att söka sig till vården på grund av pandemin.
Jan Holgersson har själv haft prostatacancer. Beskedet kom när han var blott 39 år, vilket i sammanhanget är väldigt tidigt.
– Tar fortfarande mediciner som sänker kroppens testosteronnivå, då det är hormonet cancern lever på.
– Min övertygelse är att organiserad prostatacancertestning skulle bidra till att minska antalet svåra fall. Och till att rädda liv, understryker han.

Facebook
Rockhjältar åter på hemmascenen i sommar
Tung författardebut av Falufostrade hårdrocksvurmare
Nya maxlängden – 34,5 meter fordonståg
"Fotbollen förenar barn och unga"

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS