ANNONS

Johanna Rodell med familj bor i Slätta, och hon är en av i skrivande stund flera hundra Falubor som ger bifall till det av privatperson författade förslag som uppmanar kommunen att ompröva beslutet om bland annat stängning av gymmet.
Foto: Sonny Jonasson

Bantat bad och stängt gym oroar i Slätta

FALUN. Kommunens varsel att krympa aktiviteten i Slättaanläggningarna skapar oro och väcker debatt. Föräldrar vädrar faran att bantat utbud inverkar negativt på områdets stora skaror barn och ungdomar. Att det i långa loppet ska ge minskad trygghet.

Johanna Rodell, som tillsammans med sambo och barn själv bor i grannskapet, är en av många Falubor som nu reagerar.
På planer som i hög grad påverkar såväl utbud som personalnärvaro vid anläggningarna i Slätta centrum.
– Kanske att det finns vissa renoveringsbehov, och jag förstår att de behöver spara pengar. Men det här är besparingar som kan bli kostsamma på flera sätt framöver, säger hon i anslutning till miljö- och hälsoaspekter.

En privatperson har nu postat en propå i tämligen nyetablerade kommunala forumet “Faluförslaget” (tidigare känt som medborgarförslag).
Detta uppmanar kommunen att göra halt i planerna, och riktar in sig särskilt på det faktum att man ämnar stänga gymmet för allmänheten.
Förslagsfattaren frågar sig “Hur kan kommunen försvara en nedskärning som sker på bekostnad av folkhälsa och miljö?“.
Därtill nämns att stadsdelen tilltagit i storlek samt att en av pandemin framtvingad tillfällig stängning av gymmet inneburit att vissa slutat träna då närheten till gymmet upphört.
Vilket spås bli en permanent konsekvens vid permanent uteslutning av allmänheten. “Det är dåligt för folkhälsan“, och personen menar även att längre sträckor till och från träning ger ökat bilåkande och miljöpåverkan.

Åsikter som fått stort gehör i Falun, då förslaget snabbt fångades upp av lokalbefolkningen och i skrivande stund fått flera hundra instämmande röster.
Johanna Rodell är en av dem, och hennes farhågor sägs bottna i en omtanke för hela området i allmänhet – och de yngre och unga i synnerhet.
– Det här kanske bidrar till att ungdomarna i stället drar ned på stan och härjar. Kommunen har ju redan lagt ned fritidsgården, och det är verkligen supertråkigt om de nu väljer att även lägga ned gymmet.
– Man blir ju jätterädd att de sedan tänker lägga ned badet också, fortsätter hon.

Johanna understryker den kollektiva tillgång anläggningarna utgör, vilket också framhålls av berörd personal Annonsbladet dryftat frågan med.
Johanna utvecklar i ämnet:
– Gympa, innebandy och en massa annat för barnen, och gymmet för de lite större och föräldrar. Här finns mycket av värde för många.
– Vid badet är det så fantastiskt att personalen kan barnens namn och det finns en trygghet för hela familjen i att ha en samlingspunkt som den här, accentuerar hon.
Och avrundar:
– Jag tänker långsiktigt. För såväl barn som vuxna och personal vilar det en styrka i en anläggning som denna.

Facebook

ANNONS

ANNONS