ANNONS

Foto: Dreamstime

Avgifter på kopior på gång

LUDVIKA. Snart kan det kosta att begära ut handlingar från kommunen. Men oppositionen vill att frågan ska utredas mer.

Frågan om avgifter när medborgarna begär ut handlingar vållade diskussioner på senaste mötet i kommunstyrelsen.
Förslaget är att de första tio sidorna är gratis. Men om man begär ut kopior på fler än det så ska det kosta: 50 kronor för de första tio och därefter två kronor per sida.
– Så gör de i de flesta andra kommuner och förslaget går efter den förordning som finns, säger ordföranden Leif Pettersson (S).
– Man har ju rätt att begära ut handlingar, men vill man till exempel ha alla fakturor i hela kommunen, så blir det dyrt. Därför är det bra om är mer specifik, fortsätter han.
Men Vänstern och Centern tycker att frågan ska utredas mer innan man fattar beslut. På mötet togs bland annat frågan om anonymitet upp.
Hur ska man till exempel kunna säkerställa att den som begär ut en handling kan vara anonym när han eller hon måste betala med swish eller via faktura?
Det tycker oppositionen ska utredas mer, liksom frågan om hur mycket kostnader och intäkter det egentligen handlar om för kommuens del.
– Vi räknar inte med några vinster, säger Leif Pettersson.
Avgifterna beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige.

Facebook

ANNONS

ANNONS