Författare: Sara Flodin

Stationsbygget är försenat

Trots att bygget börjar se ut som en ”riktig station” med en bred plattform och bänkar måste resenärerna ledas om genom lastkajen på södra sidan

Läs mer »

Det gamla loket är ett moment 22

Medan Trafikverket rustar upp Säters station till en modern standard påminner det gamla rostiga loket intill stationsbyggnaden om svunna tider. Nu börjar folk irritera sig

Läs mer »

Matsboloppet i stålande sol

Till loppet, som gick i klassiskt stil, var 121 person anmälda i åldersspannet 4 till 72 år. Tävlingsledare Fredrik Anger berättar hur den senaste tidens

Läs mer »