ANNONS

Ortopediska kliniken i Falun uppvisar långa operationsköer och brist på vårdplatser. Utmaningar som nu sätts i fokus när flertalet förslag på förbättringar presenteras.
Foto: Sonny Jonasson

Åtgärder för kortare köer hos ortopeden

FALUN. Satsning på höftoperationer ska korta köerna hos ortopeden i Falun. Detta framhåller Region Dalarna. Dessutom listas ytterligare förslag för att komma till bukt med långa operationsköer.
Ortopediska kliniken i Falun tillskrivs primärt två samtida utmaningar – operationsköer och brist på vårdplatser.
Det är därtill inom just ortopedin som vårdköerna tilltagit i omfattning under pandemin.
Detta på grund av att dessa patienter fått stå tillbaka för att regionen ska klara akut och tidskritisk vård som inte kan vänta, förklarar Region Dalarna i en kungörelse.
Därför har berörd verksamhet presenterat flertalet förslag på åtgärder för att klara fler patienter när trycket på pandemivården minskar.
Och en av dessa åthävor sägs alltså vara en särskild satsning på höftoperationer på fredagar.
Sofia Jarl (C) kommenterar:
– Vi stöttar verkligen verksamhetens kreativa åtgärdsförslag som kommer att innebära att fler patienter kan få sin operation utförd.
Vidare kommunicerar man att det i pandemins spår blir märkbart att förändrade arbetssätt krävs, och även nya rutiner samt utökat samarbete med andra aktörer för att klara av hälso- och sjukvården.
I såväl nuläget som i än högre grad i framtiden, menar man.
Genom stärkt samarbete mellan opererande kliniker på lasaretten i Falun och Mora – exempelvis via gemensamma väntelistor – kan fler patienter få sin operation i tid.
Att fokusera vissa höftoperationer till fredagar i Falun presenteras således också som ytterligare en åtgärd för att komma till rätta med ortopedens utmaningar.
Region Dalarna uppger även att många i dag väljer att nyttja vårdgarantin, vilket innebär att man får operationen utförd på annat sjukhus. Ett förfarande man spår ska komma att behövas också fortsättningsvis.
Därför betraktas gott samarbete och bra avtal med andra utförare som viktiga, så det går att nyttja vårdgarantin smart med hjälp av bland annat Vårdlots Dalarna.
Som ännu ett led i det hela omnämns att fler patienter också kan klaras med hjälp av ett utvecklat samarbete med Karolinska sjukhuset för rygg-, höft- och knäoperationer av de mest sjuka patienterna. Likaså att Dalarna bistår med fotkirurger till deras verksamhet.
En utveckling som ikläs positiva förtecken av Sofia Jarl.
– En win-win-situation, säger hon.
Facebook

ANNONS

ANNONS