ANNONS

“Vi betonar det som vi kan göra och hur vi bäst skapar möjligheter för det”, förklarar Christian Hedberg de människonära tongångar som präglar Faster Forward. En funktionsfokuserad livsstilsapp som förärar honom titeln som “Årets funkoprenör”. Här flankerad av Nordeas Ulrika Leidefeldt och Tomas Ahlbäck.
Foto: Sonny Jonasson

“Årets funkoprenör” lägger tyngd på det positiva

FALUN/HEDEMORA. Faster Forward sätter funktion i fokus. Metoder som ser möjligheter i stället för hinder omsätts i praktiken. Viktiga insatser som leder till en enklare vardag för människor med funktionsnedsättning. Ett individnära arbete som nu hyllas. – Vi lägger tonvikt på att stärkas i insikten vad man känner att man klarar av, i stället för tvärtom, berättar en glad Christian Hedberg från Faster Forward som föräras 50 000 kronor som “Årets funkoprenör”.

Uppsåtet är att överbrygga skillnader och skapa likvärdiga möjligheter för individer oavsett fysisk, psykisk och kognitiv förmåga.
Priset är instiftat av Nordea, som i år alltså utsett dalaföretaget Faster Forward till framträdande kraft inom områden som berör funktion och entreprenörskap.
Således – “funkoprenör”.
Finess och idérikedom i mängder tillhör Christian Hedberg med kollegor.
Hedberg förklarar delar av fundamentet i företagsamheten.
– I en så att säga perfekt värld skulle vårt företag inte behöva finnas, men som det ser ut i dag finns på många håll olika förutsättningar för olika människor.
– Vi jobbar hårt i första ledet för att förhoppningsvis inte behöva jobba lika hårt i nästa, verkliga skede, utvecklar han kring den app vars syfte är att underlätta bland annat framkomlighet och praktiska omständigheter.

I fokus hittas individer med någon form av funktionsvariation.
Och hur dessa på bästa sätt ska kunna tillgodose sig utbud inom träning, rekreation och upplevelser i vardagen. Pandemins långa påverkan på mångas liv är också en faktor av betydelse i sammanhanget.
Där det digitala hjälpmedlet ska utgöra en tillgång på både kort och lång sikt.
– Vår idé vilar till stor del på att korta startsträckan och att underlätta förarbetet, betonar Christian Hedberg som innehar rollen som vd för den nu prisade digitala plattformen och mobilappen.

Han fortsätter:
– Vi jobbar bland annat med beskrivningar och information i brett perspektiv. Appen tog cirka två år att ta fram och vi har också inhämtat omfattande respons från användarna.
Appen i fråga klickas hem via lurens ordinarie hemvist för dessa, som App Store och Google Play.
Christian upplyser vidare att den uppbådas i såväl en gratisvariant som en premiumupplaga med månadskostnad.
Kärnan i vad som av det Hedemoragrundade företaget själva träffsäkert tecknas som “en livsstilsapp för personer med funktionsnedsättning” är att främja en mer aktiv livsstil.

Bredvid Christian utgörs teamets helfigur också av Manju Perera, Sophie Ankréus, Maximilian Gyllsten och Ebba Olsson.
Vid en personlig och grönskande prisceremoni på Nordea i Falun tar Christian emot 50 000 kronor och Faster Forwards utmärkelse som “Årets funkoprenör 2021”.
Entreprenörsbetygelsen betonas av Christian som synnerligen uppskattad. Och att såväl ekonomiskt tillskott som ytterligare luft under vingarna ska investeras i tid och kraft att utveckla företagets ambitioner också framgent.
– Vi tittar ständigt på nya möjligheter, vägar och infallsvinklar. Och baserat på hur samhället ser ut så kommer vår app alltid behöva finnas, konstaterar Christian i anslutning till de många inslag i livet som av funktionsvarierade måste tillses extra tid och tanke.

Ulrika Leidefeldt, chef vid Falukontorets segment för kundrelationer och Tomas Ahlbäck, företagsansvarig för Nordea i GävleDala-området, delar ut priset och framhåller anslaget bakom det hela.
– Vi vill lyfta fram entreprenörskap, och framför allt de här goda exemplen. Exempel som kan skänka även andra människor med goda idéer kraft att förverkliga dessa idéer, säger Tomas.
– Faster Forward är en aktör där man imponeras av framåtandan och känner att “fan, vad coolt, det är självklart att det här företaget ska finnas och uppmuntras”. Ur egna behov föds idéer, utvecklar Ahlbäck sitt positiva omdöme och får medhåll av Leidefeldt.

Christian Hedberg avslutar med att summera företagets hälsoriktade, livsglada ambition.
Där obstruktioner och begränsningar ställs i skuggan av ett ständigt växande bygge av möjligheter och egen styrka.
– Vi lägger tonvikt på att stärkas i insikten vad man känner att man klarar av, i stället för tvärtom.
– Vi tycker inte synd om, utan vi betonar det som vi kan göra och hur vi bäst skapar möjligheter för det. I Halmstad kan du som rullstolsburen åka wakeboard. Bara en sådan sak skänker perspektiv och pepp för framtiden, framhåller Christian.

 

Foto: Sonny Jonasson

“Årets funkoprenör 2021”
▪ Nordea instiftade 2019 priset Årets Funkoprenör som delas ut till en entreprenör eller ett företag som genom sin affärsidé främjar människors olikheter. Årets vinnare är nu utsedd och priset går till den digitala plattformen och mobilappen Faster Forward.
▪ Faster Forward erbjuder personer med rörelsenedsättning att leva en mer aktiv livsstil med en mer tillgänglig och aktiv vardag.
▪ I appen finns ett brett sortiment av bland annat hemmaträning, upplevelser och evenemang inom hälsa, resor, mat och dryck samt e-sport.
▪ Målet är att öka tillgängligheten till hela samhället med vänner och familj, vilket accentuerats ytterligare i tider av social distansering.
▪ Företaget arbetar också med ambassadörer som bidrar med förståelse och kunskap om användarens vardag och utmaningar.
▪ Christian Hedberg, även föreläsare och författare, är själv rullstolsburen efter en fallolycka vid bergsklättring och har bland annat spelat två Paralympics i parahockey.
(Källa: Nordea och Faster Forward)

Facebook

ANNONS

ANNONS