Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Apotek
Apoteket i Horndal får glesbygdsstöd.
Foto: Dreamstime

Apoteket i Horndal får glesbygdsstöd

HORNDAL. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att bevilja glesbygdsbidrag till 55 apotek som får dela på drygt 16 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Ett av dessa apotek är beläget i Horndal.

Antalet sökande apotek och apotek som får bidrag är det högsta sedan bidraget infördes 2013. Det finns olika skäl till det.
Apoteksmarknaden har haft försämrade ekonomiska resultat de senaste åren, vilket medfört att apoteken är sårbara för kostnadsökningar. Detta sammantaget med att kriterierna ändrades från och med verksamhetsåret 2020 bidrar till att fler apotek sökt glesbygdsbidrag.
– Glesbygdsbidraget har hittills varit ett betydelsefullt tillskott för att bibehålla apoteksservice för apotekskunder i gles- och landsbygd. Glesbygds-apoteken har dock haft en sämre ekonomisk utveckling senaste året än övriga apotek, även när effekter av glesbygdsbidraget räknas med, säger enhetschef Gunilla Rönnholm i ett pressmeddelande.

Få apotek som har sökt glesbygdsbidrag har stängt sin verksamhet sedan bidraget infördes, vilket gör att TLV bedömer att bidraget hittills fyllt sin funktion.
– För att tillgängligheten till apoteksservice inte ska försämras på sikt, kommer TLV återigen att analysera glesbygdsapotekens ekonomiska förutsättningar. Det kan då bli aktuellt att vi föreslår en förändrad bidragsmodell som är bättre anpassad efter situationen på marknaden, säger Gunilla Rönnholm.
Tolv apotek i Västerbottens län får tillsammans närmare 3,8 miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Det gör Västerbotten till det län som får mest i bidrag. Därefter kommer Jämtlands län, där elva apotek delar på 3,7 miljoner kronor. Det genomsnittliga bidraget är drygt 295 000 kronor per apotek.
Apoteket i Horndal får ett välkommet bidrag på 450 975 kronor.

Det apotek som får högst glesbygdsbidrag är apoteket i Gäddede i Jämtlands län, som får knappt 600 000 kronor i bidrag. Det lägsta bidraget lämnas till apoteket i Övertorneå i Norrbottens län som får knappt 46 000 kronor.
Totalt 55 apotek i 13 län får glesbygdsbidrag. Utöver Västerbotten och Jämtland handlar det om apotek i Dalarna, Gävleborg, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Värmland, Västernorrland, Västmanland och Östergötland.

Syftet med glesbygdsbidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i hela landet.
Regeringen har ställt upp ett antal kriterier som ett apotek behöver uppfylla för att få bidrag för den period som ansökan avser.

Här är apoteken i Dalarna som får glesbygdsbidrag.
Horndal: 450 975.
Långshyttan: 424 991.
Svärdsjö: 150 954.
Sälen: 205 538.
Älvdalen: 45 845.
Totalt Dalarna: 1 278 303 kronor.

Kriterier för bidrag
Apoteket ska:
vara placerat mer än 20 kilometer från ett annat apotek.
ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan en och femton miljoner kronor för verksamhetsåret.
ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under samtliga kalendermånader.

[YouPlayPlaylistPlayer video="2847" floating="3" ap mute pl=764 nt=10]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!