ANNONS

Anita Mikkonen är ny ekonomichef i hemkommunen Hedemora, efter att ha varit tillförordnad chef en kortare period då den tidigare ekonomichefen sagt upp sig. “Jag är stolt över att få jobba i en så fin kommun som Hedemora”, säger hon.
Foto: Pär Sönnert

Anita är Hedemoras nya ekonomichef: “Stolt över att jobba i en så fin kommun”

HEDEMORA Anita Mikkonen är ny ekonomichef i Hedemora kommun, som ser ut att göra ett riktigt bra resultat för 2021. “Visst är det roligare att komma in i ett sådant läge än om det vore tvärtom”, säger Anita Mikkonen som tidigare bland annat jobbat som förvaltningsekonom i Säters kommun innan hon började i hemkommunen.

Den nyblivna ekonomichefen tar emot i “Vita villan” på Sturegatan där ekonomikontoret är utlokaliserat i väntan på att renoveringen av Tjädernhuset ska bli klar.
– Vi blir lite utspridda när vi sitter så här men nu är renoveringen snart klar och då flyttar vi tillbaka till Tjädernhuset, säger Anita Mikkonen.

Hon är född i Finland, uppvuxen i Fagersta och har bott i Hedemora i 15 år. Sedan den 1 september har hon varit tillförordnad ekonomichef i Hedemora kommun, efter att den tidigare ekonomichefen Emil Blomberg sagt upp sig. I oktober ströks “tillförordnad” i Anitas titel.
– Jag har jobbat i Hedemora sedan 2015, senaste som redovisningsansvarig. Tidigare jobbade jag som ekonom på barn- och utbildningsförvaltningen i Säters kommun. Det är lite annat att vara ekonomichef, man fåt lite andra arbetsuppgifter. Med mig är vi tio anställda på ekonomikontoret som jobbar med att administrera kommunens ekonomi, vi jobbar med lite olika delar och är ett starkt team med stor. Jag är stolt över att få jobba i en så fin kommun som Hedemora, säger Anita Mikkonen.

Under tiden som Tjädernhuset renoveras så har ekonomikontotet utlokaliserats till “Vita villan” i närheten av Resecentrum. På ekonomikontoret jobbar Anita Mikkonen och ytterligare nio anställda. “Vi är ett starkt team med stor kompetens”, säger hon. Foto: Pär Sönnert

Vad är det bästa med jobbet?
– Att man verkligen får vara med där det händer och att man får den stora överblicken av kommunen. Samtidigt innebär det ett stort ansvar också.

Dessutom ser hon ut att ha fått en riktigt trevlig start på det nya jobbet. Prognosen för 2021 pekar på att kommunen gör ett överskott i mångmiljonklassen.
– Det var budgeterat att vi skulle göra ett plusresultat på 10,2 miljoner kronor. Den senaste prognosen visade att kommunen ser ut att göra ett plusresultat på 52,8 miljoner, alltså 42,6 miljoner kronor över budget. Vi gjorde ett plusresultat även i fjol men det har varit tuffare år tidigare. Visst är det roligare att börja som ekonomichef i ett sådant läge än om kommunen skulle gå back med 42 miljoner, säger Anita Mikkonen.

Vad beror det fina resultatet på?
– Dels så är det ökade statsbidrag, för pandemin, men det handlar även om ett besparings- och effektiviseringsprojekt som det beslutades om för ett par år sedan. Det tar ett par år innan man ser resultatet av sådana åtgärder. Vi har även gjort stora avbetalningar av pensionsskulden, vilket ger oss lägre kostnader, säger Anita Mikkonen.

Hedemora kommun ser ut att göra ett överskott på 42,6 miljoner kronor för 2021. “Visst är det roligare att börja som ekonomichef i ett sådant läge än om kommunen skulle gå back med 42 miljoner”, säger Anita Mikkonen. Foto: Pär Sönnert

Vilka utmaningar står Hedemora kommun inför framöver?
– Vi har en befolkning som blir äldre och där antalet 80-plussare ökar jättemycket. Detta samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder minskar. Så ser det ut i många mindre kommuner. En annan utmaning som vi har är kompetensförsörjningen, alltså att de som kan jobbar har rätt kompentens och utbildning, säger Anita Mikkonen.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna (Hedemora/Säter) nr 3, 2022.

Facebook

ANNONS

ANNONS