ANNONS

Kommunalråden Ola Gilén (S) och Kristina Lundgren (C) samt oppositionsråd Lennart Mångs (M) tog del av Långshyttebornas synpunkter vid en träff i Folkets hus.
Foto: Mikael Eriksson

Ån och bostäder diskuteras i Långshyttan

LÅNGSHYTTAN. Långshytteån, slussen i Silfhytteå och bostäder. Det var några av punkterna som diskuterades när Kommunbygderådet bjöd in Långshytteborna till Träffpunkt Hedemora.

Ett 25-tal Långshyttebor kom till Kommunbygderådets träff i Långshyttans Folkets hus.
Kommunbygderådets ordförande Erik Nilses gladde sig åt att skaran utökats och mer än fördubblats jämfört med förra året. Landsbygdsutvecklare Katarina Nordin informerade om en del projekt som är på gång, bland annat om att laddstolpar för elfordon ska placeras ut runt om i kommunen. Sedan var det dags för kommunalråden Ola Gilén (S) och Kristina Lundgren (C) samt oppositionsrådet Lennart Mångs (M) att ta till orda.

En fråga som diskuterades vid förra träffen var slussen i Silfhytteå. Statusen är oförändrad, slussen är alltjämt stängd. Kristina Lundgren kunde bara konstatera att det är Sveaskog som äger slussen och att kommunen inte kan gå in ekonomiskt i något som de inte äger.
– Vi har inte fått någon information från Sveaskog, sa Kristina Lundgren.
Från åhörarled ställdes krav på att kommunen måste bli mer aktiv, att kommunen inte bara kan sitta ned och vänta på att något ska ske.
Erik Nilses beskrev det som en skandal att slussen är och förblir stängd.
– Det måste bli någon ordning på det här, dundrade Allan Matsson.

En annan fråga vid förra mötet var skicket på idrottsplatsen Klosterliden. Ola Gilén sa att det gjorts en del insatser, bland annat har entrén snyggats till och en handikapptoalett har byggts.
Långshyttan kommer under våren att få en del av den paviljong som hittills stått på Henemoren. Placeringen blir Kesoparken och dem kommer vid några tillfällen att vara bemannad med kommunens personal. Tanken är att Långshytteborna ska kunna lämna sina synpunkter där.

Förebyggande brandskyddsarbete efterfrågades från Långehytteborna. En oro som lyftes var vad som skulle hända om det bröt ut en brand i äldreboendet Granen.
– Vi måste ha ett förebyggande brandskyddsarbete och det måste göras nu, restes kravet från Långshyttehåll.

Allan Matsson lyfte frågan om bostäder och att det i dagsläget står 1000 personer i kö för en bostad i Hedemora. Han sa att man inte behöver bygga alla nya bostäder inne i centrala Hedemora utan att det även kan byggas i Långshyttan.
Lennart Mångs, som sitter i Hedemorabostäder styrelse, redogjorde för att bostadsbolaget för närvarande har 1400 i kö varav 1200 är aktivt bostadssökande.
– I Långshyttan och Vikmanshyttan går det att få en lägenhet inom 14 dagar, det är i centrala Hedemora vi har en kö.

För att få till en omflyttning så att villor frigörs krävs att det byggs någon form av 55+ boende.
– Långshytteån håller på att växa igen och förslyas, men vi vet inte vem som äger ån, sa Allan Matsson.
Ån liknar i dag mer en rännil och från Långshyttehåll vill man få en lösning på frågan. Kristina Lundgren lovade att ta med sig frågan och lämna över den till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 06 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS