ANNONS

En utredning beställd av Dalasamverkan visar ej behov för att regionens ambulansverksamhet bör läggas ut på entreprenad.
Foto: Sonny Jonasson

Ambulansprivatisering i Dalarna ej aktuell

DALARNA. Dalasamverkan beställde en utredning gällande ambulanssjukvården i regionen. En utredning som nu färdigställts, och som ej gestaltar behovet av en privatisering av ambulansen i Dalarna. Dalasamverkan formulerar samtidigt en ambition för framtiden.

Denna ambition stipulerar målbilden att Region Dalarna år 2024 ska ha Sveriges bästa ambulans.
I ett pressmeddelande offentliggjort i anslutning till en pressträff förra veckan, framhåller man en strävan i att skapa just Sveriges bästa ambulans.
Vidare upplyser man att Dalasamverkan i koppling till detta nu presenterar fyra nya förslag.
Förslag ämnade att leda till kortare utryckningstider och bättre geografisk täckning.

Dalasamverkan – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas Sjukvårdsparti – tillbakavisar vad man betraktar som oppositionens “skrämselpropaganda” i vilken regionstyret sägs vilja driva igenom en privatisering av ambulansen.
Dalasamverkan klär det i sin kommuniké i termer som snarare menar att man genomfört en förutsättningslös utredning.
En utredning som syftat till att skärskåda hur man ytterligare kan korta utryckningstider och leverera bättre service till medborgarna.
Regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M):
– Ett av våra vallöften, som senare infriades, var att placera en ambulans dagtid i Rättvik. Vi såg dock att det fanns mer att göra.
– Placeringen av dagambulanser är inte optimal. Därför vill vi nu placera en dagambulans i Djurås och en i Hedemora, utvecklar Berg.

Region Dalarnas politiska ledning framhåller en vilja att vända på alla stenar i alla vårdens verksamheter.
Nämnda ambulansutredning konstateras nu ej åskådliggöra en behovsbild som föranleder att verksamheten läggs ut på entreprenad.
Däremot, menar Dalasamverkan, tydliggörs att det behöver göras andra justeringar.
Sofia Jarl (C), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, kommenterar:
– Vi vill börja mäta utryckningstider på ett annat sätt för att nå snabbare fram vid larm. Vi vill även se över chefsorganisationen. Ambulanssjukvården i Dalarna är relativt dyr.
– Nu vill Dalasamverkan sätta fokus på medarbetarna längst ut i linjen och ge skattebetalarna bättre vård för pengarna, summerar Jarl.

Facebook

ANNONS

ANNONS