Anställda inom äldreomsorgen erbjuds studera till undersköterskor på arbetstid. Här ses de första som haft turen att få en plats. Vårdläraren Sanna Palmén och tillförordnad enhetschef Ann Christine Skogqvist till höger i bild.
Foto: Veronica Rigtorp

Äldreomsorgslyftet är i gång i Borlänge

– Vi på Astar i Borlänge är mycket stolta att nu köra igång utbildningen inom äldreomsorgen i Borlänge, som saknar undersköterskeutbildning, skriver Ann Christine Skogqvist.

Hela 79 hade ansökt om att få ta del av detta generösa erbjudande, 33 fick en plats. Den 16 september var eleverna inne på skolan för sin första lektion.
Det var idel glada miner, men några trodde att det skulle bli en stor omställning att sitta i skolbänken igen, efter många år ute i yrkeslivet. För några är data en helt ny värld, och en av farhågorna. I många av kurserna ingår datakunskap.

Utbildningen har mycket självstudier med inlämningsuppgifter, så datakunskapen kommer väl till pass.
Vårdläraren Sanna Palmén lugnar med att det nog ska gå bra.
– Alla har lyckats med alla uppgifter i dag, berättar hon och ler.
Eleverna verkar glada över chansen till vidareutveckling genom utbildningen.
Alla jobbar inom äldreomsorgen och kommer nu att plugga på halvtid och arbeta på halvtid. Under 2021 kommer de att läsa på heltid med heltidslön.
Kommunen kommer att anställa minst tio personer till för att täcka upp för dem som läser.

Dessutom har Astar på uppdrag av Borlänge kommun en annan ny utbildning på skolan från augusti där man kombinerar svenska för invandrare eller svenska som andraspråk samtidigt med kurser inom vård och omsorg, så att man blir vårdbiträde när utbildningen är slut.
– Då lär man sig svenska samtidigt som man får en yrkesutbildning vilket vi tror är ett mycket bra sätt för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Det ingår även praktik i utbildningen. Den här kombinationsutbildningen är också ny för Borlänge kommun, tillägger Ann Christine Skogqvist, tillförordnad enhetschef.

Borlänge kommun har tilldelats 2,3 miljoner kronor av det statliga bidraget omsorgslyftet för 2020 och bidraget kommer att finansiera kostnader för de 33 medarbetare i kommunen som påbörjar utbildning till undersköterska nu.
Undersköterskeutbildningen levereras av utbildningsanordnare Astar genom vuxenutbildningen i Borlänge kommun.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS