ANNONS

ABB gick lottlösa ur patentstrid

LUDVIKA. Patent- och marknadsöverdomstolen gjorde ABB lottlösa i patentstriden med General Electric med en dom som innebär att ett av ABB:s tidigare patent var ogiltigt.

Det innebär bland annat att ABB inte ska få det skadestånd på 197 miljoner kronor som tidigare dömts ut och istället får betala konkurrentens rättegångskostnader.
ABB stämde 2015 sin HVDC-konkurrent Alstom, nu General Electric (GE), och begärde skadestånd på 206 543 070 kronor.
Alstom hade enligt ABB gjort patentintrång på ABB Ludvikas HVDC-lightteknik i samband med Svenska Kraftnäts HVDC-projekt Sydvästlänken som ABB Ludvika förlorade. Summan motsvarade den uteblivna vinst som ABB gått miste om.

Underinstansen, Patent- och marknadsdomstolen, kom 2017 fram till att ABB-patentet var giltigt och tilldömde ABB ett skadestånd på 197 miljoner kronor. GE överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen. I bokslutet 2017 för svenska GE Grid Solutions AB gjordes en reservering på 63 miljoner kronor för det hotande skadeståndet.
“Patent- och marknadsöverdomstolen har nu i en dom som innebär att patentet, som numera löpt ut, har varit ogiltigt såvitt avser Sverige och att något patentintrång därmed inte kunnat ske. ABB har därför inte rätt till skadestånd”, skriver domstolen i pressmeddelandet.

Patent- och marknadsöverdomstolen ogillar ABB AB:s talan om patentintrång i dess helhet och ABB får betala GE:s rättegångskostnader på runt 15 miljoner kronor i de två domstolsprövningarna.
Alstom vann Svenska Kraftnäts upphandling i december 2011 och vann ett kontrakt på 2,2 miljarder som skulle ha varit driftsatt i slutet av 2104.

Genom åren har Alstom/GEs svenska del fått betydande aktieägartillskott på flera hundra miljoner av ägaren för att täcka förlusterna man dragit på sig i Sydvästlänken som blivit försenad snart 20 gånger.
Enligt Svenska Kraftnäts senaste uppskattning ska Sydvästlänken vara i drift 31 juli 2019.
“Förskjutningarna av drifttagningen beror till stor del på att den omfattande testning som nu pågår drar ut på tiden. Tidigare identifierade problem har åtgärdats men funktioner behöver provas och säkerställas innan fortsatt drittagning av omriktarstationerna, som tillhandahålls av GE Grid (tidigare Alstom) kan ske.”

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 15 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS