ANNONS

Det nya bussgaraget i Ludvika innebär en investering för Region Dalarna om cirka 80 miljoner kronor. “Jag bedömer att ramar och beräkningar för både tid och pengar håller”, klargör Regionfastigheters projektledare Martin Ullgren. I december ståtar jättebygget i färdigställd helfigur.
Foto: Veronica Rigtorp

80-miljonersinvestering står klar på Björnmossen i december

LUDVIKA Den nya bussdepån växer sig voluminös på Björnmossen. Här ska 24 långdragna fordon kunna däcka mellan pysande pass över Ludvikas gator.

I december slår man upp dörrarna till en 80-miljonersinvestering.
– Tanken är att vi lämnar det gamla bussgaraget vid årsskiftet, säger Martin Ullgren, projektledare hos Regionfastigheter.

Det gamla bussgaraget intill resecentrum och järnvägen ska snart förpassas till rullorna över forna företeelser i Ludvika. Konstruktionen i fråga lider såväl utrymmesbrist som bett av tidens tand. Bit för bit byggs nu den nya tillika tämligen jättelika depån en bit bortom Lyvikens handelsplats.

Belägen på Björnmossens industriområde i Gonäs kommer den att agera start och mål för många av de bussar som trafikerar kommunen. Entreprenören Grytnäs Projekt ägnar nu hösten åt att färdigställa en byggprocess som tog sin början i vintras.

Martin Ullgren är projektledare på Regionfastigheter och besitter skarp insyn i de förehavanden som utmärker dagsläget.
– Det gamla bussgaraget vid Resecentrum ska rivas i och med skapandet av den nya riksvägen, konstaterar han.
Och utvecklar:
– De gamla lokalerna är ganska risiga och då vi vetat om att de ska rivas har inga större ingrepp utförts, bara lite småfix för att verksamheten sa kunna flyta på.

Den nya anläggningen omfattar totalt 3 500 kvadratmeter, och har en stomme bestående av hela 270 kubikmeter limträ levererat av Setra i Långshyttan.
Vid sidan av bussutrymmen för sammantaget 24 stora bussar och 10 mindre fordon, kommer det nya schabraket också inhysa tvätthall, verkstad och personalfaciliteter.

Total upphandlingskostnad för Region Dalarna är cirka 80 miljoner kronor.
– Jag bedömer att ramar och beräkningar för både tid och pengar håller, klargör Martin Ullgren.
– Det nya garaget ska stå klart i december, och tanken är att vi lämnar den gamla depån vid årsskiftet.
Han tar ett helhetsgrepp gällande Ludvikas snart färdigställda bussboning.
– En väldigt fin och modern anläggning.

Facebook

ANNONS

ANNONS