ANNONS

Benedicte Good och Andreas Sellvin äger företaget som nu planerar att starta Masgården HVB i Horndal.
Foto: Rebecca Linder

Planerar öppna HVB-hem i Horndal

HORNDAL. Masgården HVB AB planerar att öppna ett HVB-hem för vuxna i Horndal under 2019-2020. – Det är klart att det finns en rädsla bland boende runt om, säger Andreas Sellin.

Andreas Sellin är delägare i bolaget, tillsammans med Benedicte Good, som nu planerar att starta ett HVB-hem i Horndal så fort alla beslut är på plats. 15 januari höll de ett första informationsmöte för Horndalsborna i lokalerna på Prästbacksvägen 11. Här har det tidigare varit en vårdinrättning och senast var här bed and breakfast.
Det kom runt 25 besökare till mötet och de ställde många relevanta frågor.
– Det finns mycket förutfattade meningar om HVB-hem och att företag ofta driver det som lättförtjänta pengar. Visst kan det vara så, men vi vill bedriva kvalitativ vård, säger Andreas Sellin som även driver tre HVB-hem med inriktning mot ungdomar i Sala.

Målgruppen för HVB-hemmet i Horndal är vuxna 23-60 år som kommer från rättspsykiatrisk vård. Personerna har alltså dömts enligt Lagen om rättpsykiatrisk vård för ett brott. Men på grund av allvarlig psykisk störning vid den tidpunkt då brott begåtts kan de inte dömas till fängelse. När de anses färdigvårdade ska de slussas ut i samhället igen och det är här som ett HVB-hem kan vara en lämplig boendeform för många.
– En del går direkt ut i egen lägenhet, andra hamnar i så kallat trapphusboende, men för personer där detta inte fungerar är ett HVB-hem bra som kan erbjuda behandling och tydliga strukturer, säger Benedicte Good, legitimerad psykolog som bland annat arbetat fem år på rättspsykiatriska kliniken i Sala.

Numera är hon egen och arbetar på uppdrag, bland annat från Statens institutionsstyrelse. Hon kommer att inta rollen som föreståndare för HVB-hemmet i Horndal.
– Vi kommer att ha tio platser och ha Västmanland och Dalarna som främsta upptagningsområde, säger Benedicte Good.
Hur länge de vistas på HVB-hemmet är väldigt individuellt men snittet är på kanske 2-3 år. Vissa blir kvar hela livet.

Så snart alla tillstånd är klara kommer verksamheten att startas och de kommer att anställa personer successivt i takt med att platserna fylls upp. Antal anställda är svårt att säga eftersom det är väldigt individuellt vilket stöd och vård som de boende behöver.
De hoppas också på ett bra samarbete med ortsbefolkningen, bland annat i form av arbetsträning med enklare arbetsuppgifter.
– Kanske inom fastighetsskötsel eller inom lantbruket eller andra lokala företag här i Horndal.

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 06 20019.

Facebook

ANNONS

ANNONS