ANNONS

Zandra Lilja, sociala nätverk och medmänskliga samtal, Elisabeth Malmberg, Elice Kax, näringslivsutvecklare, Sofia de Bourg Wetterlund, kommunikatör, Evelina Bark-Nordin, projektledare. är några av medarbetarna i projektet En väg in.
Foto: Mikael Eriksson

700 har visats in på vägen mot etablering

HEDEMORA. Hedemora kommuns projekt “En väg in” är i slutfasen. I september ska projektet vara avslutat. – Vi har nått över 700 personer i vår målgrupp, säger projektledaren Evelina Bark

Evelina Bark Nordin tog i november 2018 över som projektledare för Hedemora kommuns projekt “En väg in”, och är den tredje sedan starten i juni 2016.
– Det är ett ovanligt omfattande projekt med 47 olika aktiviteter och fem delområden, säger hon. Projektet har arbetat med två grupper: nyanlända personer och etablerade svenskar. Dessa har erbjudits sociala aktiviteter och utbildningsinsatser, samt stöttats för att ta sig vidare till arbete, företagande, praktik eller utbildning. Syftet har varit att snabba på etableringen, samt att förenkla för arbetsgivare att ta emot praktikanter. Projektet har en budget på i runda tal 18 miljoner kronor, där Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) stått för merparten.

När projekt nu börjar gå in i slutfasen, i september ska allt vara summerat och klart, kan Evelina konstatera att de överträffat det övergripande målet.
– Vi har redan nått över 700 personer i vår målgrupp och vi har haft över 2 000 individer i projektet totalt, säger hon.
Dessutom skulle tio nya modeller och verktyg utvecklas, även det målet ska de nå.
– Vi har fem modeller helt klara och sex som är på väg att bli klara.
Dock går det inte i dagsläget att få en exakt bild av hur många som blivit hjälpta.
Sammanställning görs klar i samband med att projektet avslutas.

Projektet har fler projektpartners, några är Hedemora Näringsliv AB, Almi Företagspartner GävleDala och Länsstyrelsen Dalarna.  Mycket krut har lagts på att kartlägga kompetensen hos de nyanlända. Ett arbete har även gjorts med att matcha arbetsgivare och arbetstagare där de sedan fått mötas ibland annat speeddating.I samverkan med Falu- Borlänge Regionen AB har ett koncept för nyanlända utvecklats för arbetsmarknadskunskap. Det ska hjälpa dem att få en bättre grund inför sina studie- och yrkesval.

Företagsskola och företagsrådgivning är andra delar som det arbetats med. Handledarutbildning har erbjudits för att underlätta för de företag som vill ta emot praktikanter.
I samarbete med Hedemora Röda Kors krets har olika sociala aktiviteter, bland annat språkcafé, genomförts.
I dagsläget ses möjligheten över att fortsätta med delar av projektet via annan form av finansiering. Planer finns att implementera projektets modeller och metoder i kommunens ordinarie verksamhet. En vision är att de modeller och metoder som tagits fram ska spridas vidare och användas av andra aktörer.

Publicerad i Annonsbladet (Hedemora/Säter) vecka 12 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS