ANNONS

Hans Johansson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Mikael Spjut, tillförordnad samhällsbyggnadschef, Mats Nilsson (S), kommunalråd, och Emma Sillanpää, planarkitekt, framför skogsområdet vid Präst Källa där det planeras att byggas ett 40-tal bostadsrätter.
Foto: Pär Sönnert

40 bostadsrätter planeras vid Präst Källa: “Attraktivt område”

SÄTER Säters kommun planlägger ett område vid Präst Källa, ovanför Säters camping där det finns planer på att bygga maximalt 40 bostäder. “Det är viktigt för oss att hitta externa samarbetspartners som vill bygga bostäder i Säters kommun”, säger kommunalrådet Mats Nilsson (S).

Säters kommun växer och trycket på bostäder är högt. Det står över 2 200 personer i Säterbostäders bostadskö och det pågår och planeras bostadsbyggen i flera av kommundelarna. Bland annat vid Präst Källa, ovanför campingen.
– I kommunens bostadsplan från 2016 nämns den här delen av Säters om potentiellt för nybygge. Vi har många haft många intressenter som vill bygga i kommunen de senaste åren. Präst Källa är ett av de områden som kommit till skott, liksom bygget i Mora By i Gustafs, säger Hans Johansson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
– Kommunen planlägger Präst Källa. Planen har varit ute på samråd och ska snart ut på granskning. Det är viktigt för oss att hitta externa samarbetspartners som vill bygga bostäder i kommunen, säger Mats Nilsson.

Nyligen togs ett inriktningsbeslut om anslutningsvägen till området. Valet föll på förslaget att förlänga Korsnäbbsvägen till det blivande området.
– Det fanns flera olika alternativ. Ett var att dra vägen längs den befintliga gång- och cykelvägen från Dalkarlsnäsvägen vid campingen, men det är en lösning som våra tjänstemän inte tror är genomförbart rent praktiskt. Lutningen är för brant och det skulle kosta fem gånger så mycket. Det var inte försvarbart att ta det beslutet, säger Mats Nilsson.
– Den lösningen skulle bli ett stort ingrepp i naturen, då vägen måste slingra sig så mycket uppför backen som är väldigt brant, säger planarkitekten Emma Sillanpää.


Inriktningsbeslutet blev att inte bredda den befintliga gång- och cykelvägen (bilden) från campingen utan i stället förlänga Korsnäbbsvägen till det blivande bostadsområdet. Foto: Pär Sönnert

I området får maximalt 40 bostäder byggas, fördelat på 4-5 byggnader.
– Byggnaderna måste smälta in så mycket det går i den befintliga naturen, säger Mikael Spjut, tillförordnad samhällsbyggnadschef.
– Detaljplanen har en del bestämmelser om hur det får se ut. Det ska bland annat vara träfasader, berättar Emma Sillanpää.

Mikael Spjut vittnar om att den nämnda bostadsplanen har fått effekt i Säters kommun.
– Det händer mer än på länge. Vi får in massor av ansökningar, bland annat privatpersoner som vill stycka av sina tomter och vill ha förhandsbesked om det. Och det har kommit in intresseförfrågningar för områden där det inte ens har hunnit hållas samråd ännu, säger han.
– Vi har oerhört många byggärenden i kommunen. Kommunens mål är att öka med 60 personer per år och det har vi uppnått för 2021. Kön till Säterbostäder ökar med 15-20 personer i månaden och det är även många som vill bygga hus, men då är problemet att det inte finns så många lediga tomter, säger Mats Nilsson.

 

Drönarbild över det aktuella området. Bostäderna är planerade att byggas vid Präst Källa, ovanför Säters camping och Ljustern. Foto: Säters kommun

Vid Präst Källa är det bostadsrätter som planeras.
– Det är en boendeform som vi är rätt svältfödda på i Säters kommun. Läget är attraktivt och de här lägenheterna blir ett bra tillskott till marknaden. Vi jobbar med ett antal planer för att ta fram nya områden där det kan byggas på, men det tar lite tid att planlägga, säger Hans Johansson.

Mats Nilsson minns själv hur det var för snart 30 år sedan.
– Då sökte jag själv lägenhet. Det hade byggts nya vid ICA i Gustafs. Sedan blev det kris och kommunen fick riva hundratals lägenheter. Nästa gång som det byggdes lägenheter så blev det också vid ICA i Gustafs, för några år sedan. I dag har vi bostadsbrist i stället. Det är angenäma “problem” att så många vill bo i Säters kommun. Vi är ingen avfolkningsbygd, snarare tvärtom, säger Mats Nilsson.

Artikeln publicerades i Annonsbladet Dalarna, nr 40, 2021

Facebook

ANNONS

ANNONS