Avesta kommun vänder sig till Naturvårdsverket och ansöker om bidrag för att kunna sanera marken vid Sågplan i Krylbo. Saneringskostnaderna har beräknats till 23 miljoner kronor.
Foto: Mikael Eriksson

23 miljoner kostar saneringen av Sågplan

AVESTA. Lite drygt 23 miljoner kronor är kostnaderna för att sanera Sågplan i Krylbo. Avesta kommun ansöker nu hos Naturvårdsverket om bidrag för att täcka saneringskostnaderna.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2016 ska detaljplanen för Sågplan i Krylbo ändras så det blir möjligt att bygga bostäder där. Första tanken var en total byggyta på 11 000 kvadratmeter och att 100 lägenheter skulle få plats på området men efter att ha omprövat sitt beslut så har byggytan minskats till 7500 kvadratmeter och att det ska rymmas 75 lägenheter där.
– Området är viktigt för Avesta som tillväxtkommun, säger kommundirektör Anders Friberg.
Han pekar på behovet av att kunna bygga såväl villor som lägenheter om Avesta ska kunna fortsätta att växa som planerat.

Dock krävs en hel del sanering av området eftersom det från 1940-talet fram till 1975 fanns ett sågverk på platsen. Sågverksverksamheten bestod av sågning samt förvaring av timmer i älven bredvid sågverket. Två stora upplagsytor för färdigsågad vara fanns på fastigheterna. I mitten av 60-talet så doppades virke i pentaklorfenol (PCP) för att förhindra blånadsskador av mögel. PCP kan ge lung-, lever- och njurskador samt hudallergier.
Kommunen har köpt området i omgångar. 2011 förvärvades den sista delen av Outokumpu Stainless AB.

Området är idag klassat som industriområde, men för att få klassa det som bostadsområdet måste en del åtgärder vidtas. Det handlar då om att ta hand om de dioxinföroreningar som finns i marken och som kan härledas till användningen av PCP.
Provtagningar som gjorts visar på att förhöjda halter av PAH, dioxin, klorfenoler och metaller finns i olika omfattning inom hela det undersökta området.
För att komma till rätta med problemet så ska fyllnadsmassor, samt en del av den naturliga silten som ligger under fyllnadsmassorna, schaktas bort för att tas om hand och deponeras på säker plats.

2016 kostnadsberäknades detta till 22 miljoner kronor. När nu Avesta kommun ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket har kostnaderna justerat till 2019 års prisnivå och summan blir då lite drygt 23 miljoner kronor.

I ansökan skriver kommunen att om inte bidrag beviljas kommer troligen inte fastigheten att efterbehandlas vilket innebär att miljömålet giftfri miljö inte uppfylls. Anders Friberg säger att om det blir så att Naturvårdsverket endast ger bidrag till en del av kostnaderna så får kommunen ta ett nytt beslut hur man ska gå vidare.

 

Publicerad i Annonsbladet (Avesta/Norberg) vecka 36 2019.

Facebook

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!

ANNONS