ANNONS

NIOs vd Lennart Eliasson säger att 2019 blir ett avgörande år för gruvprojektet med återstarten av Blötbergsgruvan som nu ska tas från förstudier till genomförande
Foto: Bo Joffer

2019 avgörandets år för Blötbergsgruvan

LUDVIKA. Gruvan rycker närmare “nu skall arbetet med Blötberget gå från förstudier till genomförande”, lovar Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson.

Det finns två skäl till optimismen, det ena är att genomförbarhetsstudien som sätter en prislapp på återstarten strax är klar och det andra skälet är att den runt 70 procentiga järnnmalmen som kan utvinnas i Blötberget betalas med en rejäl premie samtidigt som järnmalmspriserna rusat i höjden efter dammkatastrofen vid Vales järnmalmsgruva i Brasilien med flera hundra döda i slutet av januari.

– 2018 har varit ett händelserikt år för Nordic Iron Ore. Sista etappen av arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget inleddes vid halvårsskiftet, och detta arbete dominerade aktiviteterna under det sista kvartalet.
– Vårt projekt Ludvika Gruvor består av tre delar: Två är nedlagda gruvor som skall återstartas och för vilka vi har alla nödvändiga tillstånd, men den mest spännande delen av projektet är Håksbergs­­fyndighetens sydliga fortsättning under sjön Väsman. Det var mycket magnetkartan över det området som lockade mig när jag först tittade på projektet för åtta år sedan och jag vet att jag inte är ensam. Det är därför glädjande att vi får hjälp med undersökningarna av området. Under 2019 kommer det EU-finansierade forsknings­projektet Smart Exploration att testa modern prospek­terings­teknik inte bara kring Blötberget utan också på Väsmanfältet.

– Blötberget, där vi närmar oss beslut om byggstart är en utmärkt första fas i projektet – mycket finns på plats sedan tidigare drift och gruvan ligger nära till det blivande industri­området och järnvägsterminal. Det blir spännande att se den färdiga studien för gruvan, men sin största förtjänst har Blötberget som katalysator för utvecklingen av Väsmanfältet.
– 2019 kommer att vara ett avgörande år, inte bara för utvecklingen av själva Blötbergsgruvan. Vi kommer dock inte att tappa fokus, nu skall arbetet med Blötberget gå från förstudier till genomförande, lovar Nordic Iron Ores vd Lennart Eliasson i bokslutsrapporten.

Publicerad i Annonsbladet (Ludvika/Smedjebacken) vecka 10 2019.

Facebook

ANNONS

ANNONS