ANNONS

Regionstyrande Dalasamverkan meddelar nu att man 2021 ämnar ge regionpersonal en julgåva i form av presentkort á 2 500 kronor som kan användas i länets lokala handel.
Foto: Sonny Jonasson

2 500 kronor i julklapp till regionpersonal

FALUN/DALARNA. – Alla förstår att personalens insatser är ovärderliga. Men vi vill ändå ge en symbolisk gåva från dalfolket till personalen på 2 500 kronor för att visa vår uppskattning, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M). Julgåvan ska delas ut i form av ett presentkort på 2 500 kronor, och ambitionen är att detta ska kunna användas hos lokala företag i Dalarna.

Regionstyrande Dalasamverkan framhåller åtgärder man vidtagit för att öka regionens attraktion som arbetsgivare. Man säger sig ha placerat personalfrågor i prioritet, och menar att Region Dalarna i dag är på väg i rätt riktning i flera avseenden. Här omnämns bland annat att den nära vården byggs ut och att vårdköerna minskar. Därtill att ekonomin i nuläget uppbär god struktur, och för samtliga dessa positiva flöden tillskriver man personalen en avgörande del.
Dalasamverkan formulerar en å länets befolkning stor uppskattning för regionmedarbetarnas insatser under senaste åren i allmänhet och pandemin i synnerhet.

Som ett symboliskt tack och uppmuntran meddelar man nu från ledningshåll att upphandling förbereds för en utökad julgåva i personalens favör.
Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande:
– Alla förstår att personalens insatser är ovärderliga. Men vi vill ändå ge en symbolisk gåva från dalfolket till personalen på 2 500 kronor för att visa vår uppskattning.
Julgåvan ska delas ut i form av ett presentkort på 2 500 kronor, och ambitionen är att detta ska kunna användas hos lokala företag i Dalarna.

Nu förbereds därav en upphandling som påbörjas i närtid för att julgåvan ska vara på plats i god tid innan julhandeln.
Regionrådet Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) ser även mervärden i ansatsen.
– På det här sättet stöttar vi också det lokala näringslivet på ett bra sätt, menar hon.

Facebook

ANNONS

ANNONS