ANNONS

Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Foto: Sonny Jonasson/Arkiv

1,3 miljarder ska stärka Dalarnas transportsystem

FALUN/DALARNA. Region Dalarna förlänas 1,3 miljarder kronor. Pengar öronmärkta för utveckling av den regionala transportinfrastrukturen. – Som ett av Sveriges viktigaste exportlän samt ett av de ledande besökslänen behövs det en stark och modern infrastruktur, säger Birgitta Sacrédeus (KD) som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Sacrédeus redogör vidare för länsfokus i den av regeringen etablerade ekonomiska ramen.
Som alltså ska säkra utvecklingen av landets transportsystem 2022-2033.
– Vår region behöver ständigt utveckla närheten till de nationella och internationella marknaderna, bland annat genom förbättrade kommunikationer, framhåller hon.
Nationellt är den för syftet riktade summan hela 799 miljarder kronor.
Trafikverkets uppdrag är att ta fram förslag för nationell plan, och regionerna svarar för regionala länsplaner gällande 2022-2033.
Region Dalarna tilldelades 1,3 miljarder kronor i preliminär ram. En ökning på 14 procent från innevarande period (2018-2029).
Regionens uppgift är att planera infrastruktur med goda förutsättningar för såväl gods- och persontransporter.
Birgitta Sacredeus:
– För Region Dalarna innebär det att planen bland annat ska bidra till att de transportpolitiska målen och klimatmålen som är satta för perioden nås. Som utgångspunkt i arbetet använder vi oss bland annat av Dalastrategin och regional systemanalys.
– Det finns också ett ökat behov av satsningar på cykelåtgärder, så även där kommer Trafikverket att samfinansiera länsplaner med åtgärder kopplade till byggande av cykelvägar.
Den tidigare länsplanen revideras nu utifrån tilldelningen regeringen satt. I länsplanen följer Region Dalarna utgångspunkterna i regeringens direktiv.
Nämnda länsplan för Dalarna remitteras preliminärt november 2021 till februari 2022. Region Dalarna fattar beslut om denna i mars och lämnar till regeringen senast den 30 april.
Regionens fastställan av slutlig länsplan tilldrar sig halvårsskiftet 2022.
Nationell plan remitteras den 30 november 2021 till och med den 28 februari 2022. Också regeringen beslutar om denna kring halvårsskiftet nästa år.
Facebook

ANNONS

ANNONS