Logotyp Lokalt i Dalarna - Dalarnas största gratistidning
Viktoria Forsman-Rydh och Rickard Forsman i DHR Falun. Paret ser vissa framsteg för funktionshindrades tillgänglighet i lokalsamhället. Man önskar dock högre utvecklingstakt och ökat fokus på möjligheter.
Foto: Sonny Jonasson

100 års strävan för ökad tillgänglighet

FALUN. 2023 utgör 100-årsjubileum för funktionshinderorganisationen DHR. Detta uppmärksammas via konsert med högprofilerade Jesper Odelberg. Dessutom lyfter lokala parter frågan om tillgänglighet i Falun. – Utvecklingen går framåt men inte i den takt man kan önska, säger Rickard Forsman.

Funktionshinderorganisationen DHR fyller 100 år.
I ett sekel har man jobbat i direkt anslutning till frågor om tillgänglighet, personlig assistans, hjälpmedel, färdtjänst och mycket annat i sammanhanget.
Som del i jubileet arrangeras i Lugnetkyrkan en mångfacetterad konsert med Jesper Odelberg och Bandet Går. Det hela bär namnet “Inte helt 100” och förenar humor med allvar, musik och kampen för människovärde. Värt att nämna är att samtliga föreställningar ges i lokaler som har goda egenskaper gällande just tillgänglighet. Turnén angör många blågula städer, och Falun gästas den 4 oktober.

DHR är en förkortning av “Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet”.
I fokus finns dessa begrepp och hur de påverkar vardagen och tillvaron för personer med funktionshinder.
Föreningens avdelning i Falun består av cirka 80 medlemmar.
– Vi har varit betydligt större, men det är en utmaning med föryngringen. Att få unga människor att kliva in i verksamheter som dessa.

Rickard Forsman, själv med sekreteraruppdrag i lokalföreningen, utvecklar:
– Jag tror att detta är svårigheter som många traditionella föreningar upplever i nuläget, tyvärr.
Han och hustrun Viktoria Forsman-Rydh är två av de 80 medlemmar som har Falun som bas.
Rickard är också assistent åt Viktoria, som lever med funktionshinder.
– Jag är reumatiker, vilket utgör bakgrunden till mitt funktionshinder. Från att jag var cirka 8 år gammal har det eskalerat, berättar hon.

“Om man har tillgänglighet för alla med redan från början så slipper man extra kostnader längre fram”, säger Rickard Forsman. Foto: Sonny Jonasson

Kortare sträckor fullgör hon för egen maskin, men för lite längre avstånd nyttjar hon permobil.
Parets hem i det natursköna Sörskog är i hög grad anpassat för Viktorias framkomlighet och tillgänglighet.
Sistnämnda egenskaper är något som DHR i Falun jobbar för på lokalnivå och även för att lyfta frågorna i än större perspektiv.
– Överlag är tillgängligheten ett viktigt ledord. Det känns generellt som att det är lite på uppgång på flera håll, men det här tänket behöver vara ständigt närvarande, säger Rickard.

Detta för att individer med funktionshinder ska ges bättre möjligheter till delaktighet på bred front i tillvaron och samhället i stort.
– Bara en sådan sak att vissa Intercity-tåg nu inte kan ta rullstolar, säger Forsman om en nyligen uppmärksammad brist i delar av tågtrafiken.
Han fortsätter:
– Personer med funktionshinder ska kunna delta i alla delar av samhället. Det ska inte finnas hinder redan på ruta ett om man exempelvis skaffat nytt jobb och behöver ta sig till arbetsplatsen.

Nu firar DHR 100 år. Organisationens strävan att förbättra funktionshindrades förutsättningar är ihärdig och präglas av engagemang. Foto: Dreamstime

Han ser vissa positiva tendenser i Falun rörande tillgänglighet och integrering av personer med funktionshinder.
Dock menar Forsman och föreningen att det alltjämt är svårt att få gehör fullt ut.
– Ja, tyvärr finns det alltför många på beslutsfattande positioner som fokuserar på hinder i stället för möjligheter.
– Vi vill uppmuntra dem som bestämmer att se det kloka i att investera i startskedet. Det är ju mycket bättre än att senare “släcka bränder” och göra om. Om tillgänglighet för alla finns med i planeringen från början så undviks extra kostnader längre fram, säger Rickard.
Han betonar det kloka i arbetssättet känt som Universell utformning. Detta är ett förhållandevis nytt sätt arbeta med funktionell design.
Sedan 2017 är det även ett av målen i den svenska funktionshinderspolitiken.

Rickard formulerar en önskan att detta ska genomsyra såväl byggnationer som citymiljö och andra samhällsinrättningar.
Att det är helheten snarare än enskilda moment som ska finnas i fokus.
– Det ger så många positiva synergieffekter när alla får vara med från början, oavsett funktionshinder, betonar Rickard Forsman.
Och avslutar:
– Utvecklingen går framåt och det görs framsteg, men inte i den takt man kan önska.

[YouPlaySinglePlayer video="2337,1874,288707" floating="3" ap mute pl=988 nt=30]
Facebook

Populärt på webben

Läs senaste numret av Lokalt i !

Artiklarna i E-tidningarna går även att lyssna på!